Przydatne linki

Instytucje:

Instytut Muzyki i Tańca – instytucja wspierająca badania i rozwój kultury muzycznej oraz tanecznej w Polsce.

Instytut im. Oskara Kolberga – instytucja zajmująca się badaniem spuścizny Kolberga i jej publikacją. Strona zawiera zbiory online.

European Music Archaeological Project – projekt powołany w celach badawczych i popularyzujących tradycje muzyczne starożytnej Europy.

International Council for Traditional Music – organizacja, której celem jest prowadzenie badań, dokumentacji oraz upowszechnianie wiedzy o muzyce i tańcu tradycyjnym.

Cambridge Music Archaeological Research – strona instytutu archeomuzykologii Uniwersytetu w Cambridge.

The Galpin Society – międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz badań instrumentologicznych.

Kolekcje:

Instrumenty muzyczne – portal internetowy stworzony przez Instytut Muzyki i Tańca, największa cyfrowa kolekcja instrumentów muzycznych w Polsce.

Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki – baza polskiej piosenki współczesnej, historycznej i ludowej.

Musical Instrument Museums Online – największa kolekcja instrumentów muzycznych w internecie.

Europeana – baza muzykaliów (i nie tylko) z europejskich archiwów.

Library of Congress – zbiory muzykaliów online Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie.

Early Music Sources – baza internetowych zbiorów źródeł dla muzyki dawnej.

Blogi:

Early Music Muse – blog o muzyce dawnej.

Instrumenty muzyczne – blog – blog partnerski portalu Instrumenty muzyczne.

Inicjatywy:

Targowisko Instrumentów – jedyne takie miejsce, które zrzesza pasjonatów i wytwórców instrumentów ludowych i historycznych.