Wejrzyj, niebaczna Filedo

Datowanie: początek XVII w.

Muzyka: 127/56 Biblioteka Jagiellońska; anon.

Słowa: A. Lewandowic Strzezowczyk, Dama

Bibliografia: J. Gołos, J. Stęszewski, Muzyczne silva rerum z XVII wieku. Rękopis 127/56 Biblioteki Jagiellońskiej, PWM 1970.