Już cię zaniecham

Datowanie: 1622 r.

Muzyka: Amoenitatum musicaium hortulus, 1622

Słowa: Piękna i wesoła uciecha

Bibliografia:

A. Chybiński, Wybór tańców polskich z r. 1622, W-wa 1913.

J. Prosnak, Siedem wieków pieśni polskiej, Warszawa 1979.