Im pilniej na twoje oblicze nadobne

Datowanie: ok. 1601 r.

Muzyka: 127/56 Biblioteka Jagiellońska; anon.

Słowa: M. Sęp-Szarzyński, Rymy abo wiersze polskie

Bibliografia: J. Gołos, J. Stęszewski, Muzyczne silva rerum z XVII wieku. Rękopis 127/56 Biblioteki Jagiellońskiej, PWM 1970.