Cóż mam czynić, pacholiczek utrapiony

Datowanie: ok. 1620

Muzyka: [?]

Słowa: Dzwonek serdeczny to iest: pieśni różne. Roku 1620

Bibliografia: J. Prosnak, Siedem wieków pieśni polskiej, Warszawa 1979.