Bo wierz miłości

Datowanie: XVII w.

Muzyka: Śpiewnik cerkiewny moskiewskiej synodalnej szkoły śpiewu z końca XVII w.

Słowa: jw.

Bibliografia:

W. Peretc, Zapiski naukowego towarzystwa im. Szewczenki, 1906, t. 74, s. 142-143.

S. Wasylewski, Diak moskiewski śpiewa polską waletę, Gazeta Polska, Warszawa 7 II 1936.

J. Prosnak, Siedem wieków pieśni polskiej, Warszawa 1979.