Jeszcze słońce promieni swych nie straciło

Datowanie: po 1654 r.

Muzyka: 127/56 Biblioteka Jagiellońska; anon.

Słowa: Koło tańca wesołego…; anon.

Bibliografia: J. Gołos, J. Stęszewski, Muzyczne silva rerum z XVII wieku. Rękopis 127/56 Biblioteki Jagiellońskiej, PWM 1970.